Menu
Your Cart

Връщане на продукт и защита на личните данни

ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ:


Закупили сте продукт, който не оправдава очакванията ви, или сте направили грешен избор? Случва се. Законът за защита на потребителя ви дава право да върнете закупен продукт онлайн в 14 дневен срок от датата на доставка. За да упражните това свое право, е необходимо да попълните Формуляр за упражняване правото на отказ от договора. Ако има проблем с изтеглянето на файла, не се колебайте да се свържете с нас. Попълнете този формуляр и ни го изпратете  по e-mail, след това го приложете отпечатан на хартия към пратката с върнатите продукти. Това ще улесни оперативно обработката и връщането на платената от вас сума или неговата замяна. Продуктите трябва да бъдат добре опаковани в оригиналната си търговска опаковка, без следи от употреба и окомплектовани с всички прилежащи към тях документи и аксесоари. Към пратката приложете и оригиналната фактура, ако е издадена такава за покупката. Върнатите продукти винаги изпращайте със застраховка за тяхната пълна стойност по фактура!


Внимание! Разпоредбите на чл. 50 – 56 от ЗЗП за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние или от договора извън търговския обект не се прилагат при договори за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и тяхната опаковка е трайно нарушена, и също така не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето като слушалки тип in-ear, вокални микрофони, платъци, мундщуци за духови инструменти, устни хармоники и други духови инструменти без отделен мундщук, контролери за уста и други.


В случай, че срещате затруднения при оформянето на своят отказ, или имате други възникнали въпроси, не се колебайте да се свържете с нас!


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ЕТ”ИВО БЕТОВСКИ” УСЛУГИ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.    Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които ЕТ”Иво Бетовски”  предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством онлайн магазина iblmusic.com .

Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона “Съгласен съм с Общите условия”., потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

2.  Продуктите, които се намират на интернет страницата на iblmusic.com  не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.

3.  Изображенията и описанията на продуктите, които се намират на интернет страницата на iblmusic.com  имат информационно – илюстративен характер и не претендират за точност и изчерпателност. Неточността на изображенията, както и липсата на такива не може да се тълкува като подвеждаща информация/реклама и нямат за цел да подведат потребителите или да придадат на продуктите несъществуващи за технически характеристики или възможности. Голяма част от изображенията на продуктите показват най-висок модел от серия или цяла серия към която продуктът принадлежи. В изображенията на продуктите, същите могат да бъдат показани заедно със свои опционни аксесоари, които не са включени в цената или заедно с други продукти, за които са предназначени. Изображенията на продуктите не носят информация за цвят (освен ако това не е изрично опоменато), количество, окомплектовка технически характеристики и възможности. Описанията на продуктите могат да бъдат непълни, неточни или своевременно изменени от производителя в процеса на производство на даден продукт. Производителите и търговеца имат право да променят технически характеристики по всяко време, без да са задължени да уведомяват изрично потребителите за това.

4.  След регистрация, потребителите имат възможност да ползват потребителска кошница, която е създадена с цел удобство и лесна калкулация и достъпност на потребителя/клиента до характеристиките на интересуващите го стоки. Поставянето на продукти в потребителската кошница няма обвързващо действие. Потребителят/клиентът има възможност да поставя и изважда всякакви продукти в потребителската си кошница. След кликане на бутона "ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНЕ", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в потребителска кошница на цена актулна към този момент. Това действие има правно обвързваща сила и с неговото извършване се счита, че договорът е сключен.

5.  ЕТ”Иво Бетовски” си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на една работна седмица, ЕТ”Иво Бетовски” уведомява потребителя/клиента за изчерпването на стоката чрез изпращане на съобщение до посочения от потребителя/клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между следните опции:

   •    възстановяване на сумите;

   •    отказ от поръчката;

   •    заместваща поръчка;

   •    изчакване на нова доставка.

 

II. ДОСТАВКА

6.  Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер ЕТ”Иво Бетовски”  се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ЕТ”Иво Бетовски” не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

7.  Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. В случай, че стоката се доставя чрез куриер, потребителят/клиентът следва да уведоми търговеца за несъответствието с договора не по късно от 12 часа след получаването. Когато клиентът получава стоката си сам, на същият се предоставя техническа възможност да изпробва стоката и при констатиране на несъответствия, следва веднага да уведоми представител на ЕТ”Иво Бетовски”

8. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат удостоверени върху товарителницата и докладвани в срок от 12 часа на ЕТ”Иво Бетовски”. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ЕТ”Иво Бетовски” не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. Установяването се извършва  в сервиз на ЕТ”Иво Бетовски”.

9. В случаите, когато от ЕТ”Иво Бетовски” са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. Потребителят/клиентът е задължен да снабди търговеца с необходимата информация за доставката като посочи точен адрес, лице за контакти и телефон при заявката, както и да впише или изрично да го уведоми за подходящо време /дата и час/, в което ще може да приеме/получи стоката. ЕТ”Иво Бетовски” не е обвързано от каквото и да е задължене за изпълнение на поръчката и доставката в случаите, когато потребителят/клиентът е посочил неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката. При неизпълнение на посочените в настоящата разпоредба задължения, потребителят/клиентът се задължава да обезщети търговеца за всички извършени допълнителни разходи, свързани със съхранението и последващата доставка на стоката, както и с невъзможността същата да бъде доставена.

10.  При предаване стоката на потребителя/клиента или на третото лице – пълномощник, страните подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката и се намира на посочения от клиента адрес.

При неоправдан отказ от получаване на стоката, потребителя/клиента дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп до адреса и условия за предаване на стоката в този срок, ЕТ”Иво Бетовски” се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. В този случай, клиентът има задължението сам да организира доставката на стоката, като не се освобождава от задълженията си за обезщетение по предходния член.

11.  Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка. Това искане следва да бъде направено не по-късно от 12 часа от получаването на стоката, респ. нейната доставка на посочения от потребителя адрес.

 III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

12. ЕТ ”Иво Бетовски” предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, в случаите, когато такъв документ е осигурен от производителя на стоката. Документът съдържа гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители (вносители) в България, както и гаранционен срок на закупената от потребителя / клиента стока. 

IV. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

13.  Цените, посочени на сайта включват опаковане, но не и транспортиране до мястото на доставка.

14.  Плащането се извършва по някой от следните начини:

          * Чрез наложен платеж с куриер;

          * С банков превод;

          * С кредитна карта - на място;

          * С дебитна карта - на място.

 V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ / КЛИЕНТА

15. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на онлайн магазина iblmusic.com

16.Съгласно Чл. 55. (1) от Закона за защита на потребителите, потребителят/клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката като я върне на търговеца за своя сметка, опакована в ненарушена оригинална опаковка и търговски вид, без видими следи от употреба и окомплектована с всички прилежащи аксесоари и документи. Разпоредбите на чл. 50 – 56 от ЗЗП за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние или от договора извън търговския обект не се прилагат за договори за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето като слушалки тип in-ear, вокални микрофони, платъци, мундщуци за духови инструменти, устни хармоники и други духови инструменти без отделен мундщук, контролери за уста и др.;

17.  Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ЕТ”Иво Бетовски” за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

18. Потребителят/клиентът е длъжен да заплати цената на поръчката си според избрания от него начин при извършване на поръчката.

19. Потребителят/клиентът е длъжен да снабди ЕТ”Иво Бетовски” с необходимата информация за доставката, като посочи точен адрес, лице за контакти и телефон при заявката, както и да впише или изрично да го уведоми за подходящо време /дата и час/, в което ще може да приеме/получи стоката.

20.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на ЕТ”Иво Бетовски” се задължава при ползване на услугите:

       •    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;

      •    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

     •    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

     •    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от ЕТ”Иво Бетовски” услуги;

     •    да уведомява незабавно ЕТ”Иво Бетовски” за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

     •    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;

     •    да не извършва злоумишлени действия;

    •    да обезщети ЕТ”Иво Бетовски”  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез iblmusic.com в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

21.  Клиентът се задължава да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп до мястото на доставка, както и да обезпечи по всякакъв друг начин получаването на стоката.

  VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕТ”Иво Бетовски”

22.  ЕТ”Иво Бетовски” няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

23.  ЕТ”Иво Бетовски”  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на iblmusic.com

24. ЕТ”Иво Бетовски”  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ЕТ”Иво Бетовски” да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ЕТ”Иво Бетовски” не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез iblmusic.com

25. ЕТ”Иво Бетовски” след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

26.  ЕТ”Иво Бетовски” не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ЕТ”Иво Бетовски”  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ЕТ”Иво Бетовски”. Търговецът не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

27.  ЕТ”Иво Бетовски”  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ЕТ”Иво Бетовски”  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ЕТ”Иво Бетовски”

28. ЕТ”Иво Бетовски” има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

 VII. ЛИЧНИ ДАННИ

29. Идентифицирането на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра iblmusic.com, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

30. ЕТ”Иво Бетовски”  гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия.  ЕТ”Иво Бетовски” защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ЕТ”Иво Бетовски”  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

31. ЕТ”Иво Бетовски” се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ЕТ”Иво Бетовски” е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

32. ЕТ”Иво Бетовски” има право да събира и използва информация, отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

33. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ЕТ”Иво Бетовски”, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес office@iblmusic.com.  ЕТ”Иво Бетовски” събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ЕТ”Иво Бетовски” ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ

34. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ЕТ”Иво Бетовски”, което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ЕТ”Иво Бетовски” се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ЕТ”Иво Бетовски” има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

 IX. ТЕРМИНОЛОГИЯ

35.  Под “Потребител/клиент”, респ. само “потребител” и само “клиент’ се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата iblmusic.com на своя компютър.

36.  Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

37.  Място на доставка е адресът, който е посочен от потребителя/клиента при заявяване на поръчката.

38.  Интернет магазина  iblmusic.com  е собственост на ЕТ”Иво Бетовски”, наричано още “търговеца”.

39.  Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ЕТ”Иво Бетовски”, съобразно българското законодателство.

ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Лични данни се събират и обработват законосъобразно и добросъвестно; в съответствие с принципите и правата на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни.

Личните данни се обработват прозрачно; събират се и обработват само за определени цели, само в следните случаи:

1. обработването е необходимо за спазване на законово задължение;

2. обработването е необходимо за изпълнение на договор или поръчка, по който физическо лице е страна, или за предприемане на стъпки по искане от физическо лице преди сключване на договор, когато е нужна неговата идентификация;

3. физическо лице е дало своето недвусмислено съгласие за разбираема и прозрачно дефинирана цел, за която е нужно обработване на неговите лични данни;


4. обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизнено важни интереси на физическото лице, чиито лични данни се обработват, или на друго физическо лице;

5. обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на ЕТ ИВО БЕТОВСКИ или на трета страна, съгласно разпоредбите на Регламента;

6. другите случаи, предвидени в Регламента.

Не се събират и обработват ненужни за дейността лични данни на физически лица, които надхвърлят неговите задължения по закон или неговите нужди за правене на бизнес.

Събрани лични данни не се обработват за други цели. 

За обработка се събират минимално необходимите лични данни, които:

1. са предвидени в закон;

2. са нужни за изпълняване на договор;

3. са нужни за изпълняване на целите, за които се събират.

Личните данни се обработват от минимум необходимия брой лица - оператори, които имат нужната компетентност за тяхната обработка и нужната ангажираност за тяхното опазване.

Личните данни се съхраняват за минимално необходимото време

ЕТ ИВО БЕТОВСКИ съхранява лични данни за минимално необходимото време:

1. нужно по закон;

2. нужно да се изпълни договор (в т.ч. поръчка) и отговорността по него;

3. нужно да се изпълни целта, за която данните са събрани и обработени; или

4. до поискване от физическо лицето за тяхното изтриване, след което те се унищожават.

ЕТ ИВО БЕТОВСКИ прави преглед на събираните и обработваните лични данни и тези от тях, които попадат в някоя от горните хипотези се изтриват без излишно забавяне.

ПРАВИЛА ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

ЕТ ИВО БЕТОВСКИ осигурява необходимите нива на физическа, организационна и технологична защита с оглед на:

1. естеството, обхвата, контекста и целта на обработваните лични данни;

2. вероятността, нивата на въздействие и тежестта на риска за правата и свободите на физическите лица, в случай на нарушаване на сигурността на обработваните лични данни;

3. Според финансови и организационни възможности; 

4. Осигурява и всички необходими мерки за своевременно възстановяване на събирани и обработени лични данни при тяхна загуба в резултат на случайни, злонамерени или форсмажорни събития.

Личните данни се обработват с контролиран и проследим достъп - осигурява необходимите и подходящи технически, организационни и технологични мерки за контролиран и проследим достъп до личните данни на физически лица.

Личните данни се обработват с нужната отчетност за спазване на Регламента - осигурява необходимата отчетност и регистри, за да е в състояние да докаже, че разпоредбите на Регламента са спазени.


Спазване правата на физическите лица, чиито лични данни се обработват: 

1. право на информираност за обработка на лични данни;

2. право на достъп до личните данни – с какви данни се разполага;

3. право на коригиране на неточни лични данни;

4. право на изтриване на лични данни – правото ”да бъдеш забравен”;

5. право на ограничаване на обработваните лични данни;

6. правото на информираност за действия в резултат на искане за коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на лични данни;

7. право на преносимост на данните;

8. право на възражение срещу обработване на лични данни;

9. право да не са обект на автоматично вземане на решение, включващо профилиране;

10. право на оттегляне на съгласие, в случай че данните се обработват на такова правно основание;

11. право на жалба до надзорния орган.


ОБРАБОТВАНИ ЛИЧНИ ДАННИ

• на Служители;

• на Клиенти Физически Лица;

ЦЕЛИ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

ЕТ ИВО БЕТОВСКИ като Администратор извършва следните операции и обработва само необходимите лични данни за следните цели:

• изпълнение на задължения по договор или преддоговорни отношения или за целите на изпълнение на нормативно задължение;

• осчетоводяване на извършваните от Дружеството финансови операции;

• за водене на кореспонденция.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

Получените данни се съхраняват:

• за срок от 2 години – когато личните данни са получени за целите на изпълнение на договори. Срокът започва да тече от датата на изпълнение на договора;

• за нормативно определен срок – ако личните данни се обработват на основание изпълнение на нормативно задължение.

ПОЛУЧАТЕЛИ И КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛИ - Във връзка с изпълнение на целите, посочени по-горе, ЕТ ИВО БЕТОВСКИ предоставя личните данни на физически лица на следните получатели:

•    лицензирани куриерски компании, с цел доставка на закупените продукти;

•    лицензирани финансови институции, с цел отпускане на финансов кредит;

•    обработващ личните данни, с цел издаване на счетоводни документи (фактури, касови бележки и др.);

•    счетоводна къща, с цел осчетоводяване на стопански операции.


Интернет сайтът на ЕТ „ИВО БЕТОВСКИ“ използва Google Analytics – това е служба за уеб анализ, предлагана от Google Inc ("Google"). Google Analytics използва така наречените "бисквитки" (текстови файлове), които се съхраняват на компютъра Ви, за да имат възможност да анализират употребата на сайта. По поръчение на собственика на този сайт Google ще използва тази информация за оценка на използването на уебсайта, за да се съставят доклади за дейността на уебсайта и предоставянето на други услуги, свързани с уеб сайтове и Интернет по отношение на собственика на уебсайта.

В рамките на Google Analytics, предоставеният от Вашия браузър IP - адрес няма да бъде въведен заедно с други данни от Google. Можете да откажете съхранението на "бисквитки", като изберете подходящите настройки на Вашия браузър, но бихме искали да се отбележи, че в този случай вие няма да можете да използвате напълно всички функции на този сайт.
Освен това Вие можете също предотвратите събирането на информация от „бисквитките“ и свързаните с това данни при използването на сайта (включително вашия IP- адрес) на Google, както и обработката на тези данни от Google.
Подробна информация за използването на Онлайн магазина и Интернет сайта на ЕТ „ИВО БЕТОВСКИ“, както и за „бисквитки“ може да намерите в секция „Общи условия“, Политика за ползване на „бисквитки“ и Политика за защита на лични данни.
Период на съхраняване на данните: ЕТ „ИВО БЕТОВСКИ“  ще съхранява Вашите лични данни не повече от срока, предвиден по правоотношението, в договора или срока на валидност на офертата/проформа-фактурата; в случай на задлъжнялост – до окончателно събиране на всички възникнали вземания в полза на ЕТ „ИВО БЕТОВСКИ“; в случай на подадена рекламация – до окончателно приключване на рекламационното производство; до приключване на процедурата по подбор на кандидати за работа; „бисквитки“ – за срок до 6 месеца от последното ползване на Сайта; записите от видеокамери се съхраняват за срок до 1 месец или до отпадане на нуждата от това в случаи на инциденти с физическата охрана (кражба, дисциплинарно или криминално разследване).
Независимо от това данните се съхраняват до изтичане на съответните законово определени срокове, в случай, че има такива, като данните ще бъдат съхранявани по начините, подробно описани в Политика за защита на личните данни, приета от ЕТ „ИВО БЕТОВСКИ“, с която може да се запознаете във всеки от търговските обекти на ЕТ „ИВО БЕТОВСКИ“ или онлайн на уебсайта на ЕТ „ИВО БЕТОВСКИ“  - www.iblmusic.com , и в съответствие с утвърдения от ЕТ „ИВО БЕТОВСКИ“ График за събиране и унищожаване на категории данни.
Вашите права като субект на личните данни са следните: във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие имате следните права:

·        имате право да поискате копие от Вашите лични данни от ЕТ „ИВО БЕТОВСКИ“ и право на достъп по всяко време до личните си данни;

·        имате право да поискате от ЕТ „ИВО БЕТОВСКИ“ личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;

·        имате право да поискате от ЕТ „ИВО БЕТОВСКИ“  да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;

·        имате право да поискате от ЕТ „ИВО БЕТОВСКИ“ личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:

1.      личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;

2.      когато сте оттеглил своето съгласие;

3.      когато сте възразил срещу обработването,

4.      когато обработването е незаконосъобразно;

5.      когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;

6.      когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

1.      при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

2.      за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,

3.      за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

·        имате право да поискате от ЕТ „ИВО БЕТОВСКИ“, да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;

·        имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;

·        имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);

·        имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;

·        имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;

·        при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка. 

Имате право на жалба до надзорния орган: имате право да подадете жалба направо до надзорния орган – Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).
В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни чрез ЕТ „ИВО БЕТОВСКИ“, можете да го направите на посочените данни за контакт на ЕТ „ИВО БЕТОВСКИ“   или директно на Отговорника по защита на данните.
Можете да прочетете повече за това как и защо използваме Вашите данни тук:

Какво са лични данни?
Съгласно Общият регламента за защита на данните, личните данни се определят като:
"Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице".
Защо ЕТ „ИВО БЕТОВСКИ“  събира и съхранява лични данни?
За да можем да Ви предоставим стоките и услугите, които предлагаме, е необходимо да съберем лични данни от категориите и за целите, подробно описани по-горе.
Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тези цели и не е с цел навлизане в личното ви пространство.
За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, ЕТ „ИВО БЕТОВСКИ“ ще поиска от Вас допълнително съгласие.
 
Как използвате моите лични данни?
В това известие за поверителност подробно указваме целите и причините за събиране и обработване на Вашите лични данни за развиване и осъществяване на търговската ни дейност, "бисквитки“.
 
Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?
Получатели на Вашите данни могат да бъдат държавни органи на власт и лица, посочени по-горе, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.
Всички трети страни, които може да получат данните Ви, са задължени да пазят Вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване  в съответствие процедурите изградени от ЕТ „ИВО БЕТОВСКИ“.
Как ще съхранявате и пазите моите личните данни, които събирате?
ЕТ „ИВО БЕТОВСКИ“ ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от Вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.
Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.
Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове.
Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп (данните се съхраняват в специализирани помещения, охранявани с действаща СОТ система; достъпът до административните отдели на ЕТ „ИВО БЕТОВСКИ“  е ограничен – установена е система за контролиран достъп; външни лица се допускат само след идентифицирането им; има действаща система за видео наблюдение на територията на търговските обекти на ЕТ „ИВО БЕТОВСКИ“; достъп до данните, които са в електронен вид, се съхраняват в специализирани софтуерни програми, като достъп до тях имат само съответните отговорници (ръководни служители), за които са създадени отделни акаунти с отделно потребителско име и парола, които са известни само на съответния отговорник; установена е честа смяна на паролите за достъп с цел постигане на по-високо ниво на защита на данните; установени са различни нива на достъп до данните; използват се специализирани софтуерни продукти във връзка с ОРЗД с високо ниво на защита – достъп имат само определени лица с отделни акаунти, защитени с отделни пароли; електронните регистри се съхраняват на сървър с високо ниво на защита; има утвърдени различни процедури, които гарантират сигурността при обработката, съхраняването и унищожаването на данни; налице е инсталиран антивирусен софтуер и защитни стени на всички компютърни устройства; при неактивност на софтуерните програми, съдържащи данни, достъпът до тях автоматично се деактивира; всеки служите, който работи с компютърно устройство въвежда потребителско име и парола за да може да го използва; данните, които са на хартиен носител се съхраняват в заключен шкаф, достъп до който има само съответният отговорник; По отношение на сигурността на информацията в софтуерния продукт, който използва финансовият/счетоводният отдел са имплементирани следните защити: входа в системата се осъществява с потребителско име и парола, които се криптират и се изпращат криптирани към сървъра където се проверяват за валидност; информацията, която се обменя между работните места и сървъра кодирана; всеки потребител е асоциирам към определена роля(и), което определя до какви данни има достъп и какви операции може да извърша със системата; самата система е реализирана като 3-слойна архитектура – Клиентски приложение, с което работят потребителите, Application server и база данни. Application server и база данни работят на един физически сървър, до който има достъп само администратор. Сървърът е заключен в отделно помещение; базата данни се архивира всяка вечер и архив се пази 10 дни на отделен диск на сървъра.
Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?
ЕТ „ИВО БЕТОВСКИ“ по Ваше искане е длъжен да ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва.

·        В случай, че имаме Ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

·        Данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват вашите данни. (В някои случаи това може да бъде представител в ЕС).

·        Данни за контакт на Отговорника по защита на данни.

·        Целите на обработването;

·        Правното основание за обработката;

·        Съответните категории лични данни, които се обработват;

·        Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;

·        Получателите в трети държави или международни организации ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС;

·        Ако обработката се основава на законните интереси на ЕТ „ИВО БЕТОВСКИ“ или на трета страна, информация за тези интереси.

·        Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;

·        Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;

·        Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;

·        Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган;

·        Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни.

·        Източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от Вас.

·        Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика та тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка. 

Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?
Необходимо е да попълните искане за достъп, което можете да намерите във всеки от търговските обекти на ЕТ „ИВО БЕТОВСКИ“ или да отправите искане на посочените контактни данни на ЕТ „ИВО БЕТОВСКИ“ или директно на посочените контактни данни на Отговорника по защита на данните.
За да удостоверите Вашата самоличност е необходимо да представите документ за 


ДАННИ ЗА КОНТАКТ:

Ако имате въпроси или неясноти относно обработването на личните ви данни или желаете да упражните някое от своите права, можете да се свържете с нас на:

•    email: office@iblmusic.com

•    телефон: 0899116650

•    адрес: Плевен, бул. "Русе" 43, Музикален магазин

КОМПЕТЕНТЕН НАДЗОРЕН ОРГАН

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е независимият държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на Закона за защита на личните данни на територията на Република България.

В случай на съмнение, че правата Ви, свързани със защитата на личните Ви данни, са нарушени, можете да подадете сигнал до КЗЛД на:

•    Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

•    Електронна поща: kzld@cpdp.bg

•    Интернет страница: www.cpdp.bg

•    Телефон: 02 / 91-53-518

Ние използваме бисквитки и други подобни технологии, за да подобрим вашето изживяване при сърфиране и функционалността на нашия сайт. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И GDPR