Лични данни от потребителите се събират единствено за нуждите на предоставянето на електронни услуги, при строго спазване на изискванията на Закона за електронното управление и Закона за защита на личните данни.

Събирането и обработването на лични данни за други цели се извършва доброволно, само след изрично съгласие на предоставящите ги лица и при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.